Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

WELKOM OP DE RAADPLEEGOMGEVING VAN GEMEENTE OUD-TURNHOUT

 

Hier vind je volgende documenten:

  • Gemeenteraad: agenda, lijst van besluiten en notulen
  • Raad voor maatschappelijk welzijn: agenda, lijst van besluiten en notulen
  • College van burgemeester en schepenen: lijst van besluiten
  • Vast bureau: lijst van besluiten
  • Burgemeester: lijst van besluiten
  • Raad van bestuur AGB Oud-Turnhout: lijst van besluiten


Je kan de agenda en een overzicht van de genomen besluiten raadplegen door in de kalender de juiste zitting aan te klikken.

Een specifiek besluit kan je (na de vergadering) op twee manieren zoeken:

  • OP DATUM:

          Klik in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen. Door de titel aan te klikken, opent de beslissing.

  • OP ZOEKTERM

Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ Verschijnen er te veel resultaten? Je kan deze filteren door te klikken op het groene plus-knopje dat naast de zoekbalk verschijnt.

Via de volgende link kan je de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn herbeluisteren: ‘Audioverslag’

Elke burger, vereniging of bedrijf kan aan het gemeentebestuur inzage, uitleg en kopies van documenten vragen. Niet alle documenten mogen echter openbaar gemaakt worden, de uitzonderingsgronden zijn wettelijk vastgelegd.

Niet gevonden wat u zoekt?
Besluiten en bijlagen zijn enkel beschikbaar wanneer deze vatbaar is voor openbaarmaking. Indien u het gewenste document niet terugvindt kan u dit steeds opvragen via het aanvraagformulier openbaarheid van bestuur: Openbaarheid van bestuur - Gemeente Oud-Turnhout

Klacht indienen tegen een besluit?

Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit van de gemeenteoverheid of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Via de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Hulp nodig? Vragen?
Contacteer de dienst secretariaat van het lokaal bestuur via 014 46 22 01 of secretariaat@oud-turnhout.be